SPAŢIUL PUBLIC
#1. RESURSĂ [ne]LIMITATĂ

foto-conferinta

Foto. 1. Arh.dr. Şerban Ţigănaş (Preşedinte Ordinul Arhitecţilor din România – OAR) despre “Viitorul oraşului”.

Prima ediţie a conferinţei SPAŢIUL PUBLIC #1. RESURSĂ [ne]LIMITATĂ a avut loc în data de 25 noiembrie 2013 şi a avut ca tematică în Timişoara, organizată de Asociaţia Peisagiştilor din România – AsoP, Filiala Teritorială Vest şi Ordinul Arhitecților din România - OAR, Filiala Teritorială Timiş.

Conferinţa a fost structurată în trei părţi distincte: prezentări ale principalilor invitaţi, workshopuri (caz 1: Piaţa Nicolae Bălcescu, caz 2: Inelul I de circulaţie), masă rotundă, urmate de o conferinţă de presă a doua zi.

Prima ediţie s-a bucurat de o prezenţă semnificativă (160 persoane) având în vedere durata acesteia, pe parcursul unei zile întregi (12 ore), luând parte la toate dintre cele trei secţiuni invitaţi speciali precum: Ing.peis. Andrei CONDOROȘ (Președinte, Asociația Peisagiștilor din România-AsoP, Filiala Teritorială Vest), Conf.dr.arh. Vlad GAIVORONSCHI (Președinte, Ordinul Arhitecților din România-OAR, Filiala Teritorială Timiş), Ing.peis. Alexandru CIOBOTĂ (Președinte, Asociația Peisagiștilor din România-AsoP), Arh.dr. Șerban TIGĂNAŞ (Președinte, Ordinul Arhitecților din România–OAR), Arh. Șerban STURDZA (Ordinul Arhitecților din România-OAR), Prof.univ.dr. Otilia HEDEŞAN (Prorector, Universitatea de Vest din Timișoara – UVT), Prof.univ.dr. Alin GAVRELIUC (Decan, Facultatea de Sociologie și Psihologie – UVT), Arh. Sorin Emilian CIURARIU (Primăria Municipiului Timişoara, Direcţia de Urbanism), Dr.ing. Zeno OARCEA (Silvicultor, iniţiatorul Cadastrului Verde al Timişoarei), ing.peis. Nicolas TRIBOI (Atelier Foaie Verde, București), Prof. Univ. dr. Daniel VIGHI (Asociaţia Culturală ‘Ariergarda’ Timişoara), Av. Radu OCTAVIAN (Asociaţia ‘Alba Verde’, Alba Iulia), Arh. Bogdan DEMETRESCU (UPT, Facultatea de Arhitectură din Timişoara), Prof.univ.dr.arh. Radu RADOSLAV (Preşedinte, Registrul Urbaniștilor din România – RUR, Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest), Mariana LORINCZI (Comisar şef, Garda Natională de Mediu, Comisariatul Judeţean Timiş), Lucia SCRIUBA (Agenția Regională pentru Protectia Mediului Timișoara – ARPMT).

foto-conferinta

Foto. 2. Masa rotundă (de la stâmga la dreapta): Prof.univ.dr.arh. Radu RADOSLAV, Ing.peis. Alexandru CIOBOTĂ, Conf.dr.arh. Vlad GAIVORONSCHI, Arh.dr. Șerban TIGĂNAŞ (moderator), Mariana LORINCZI, Lucia SCRIUBA, şi Arh. Sorin Emilian CIURARIU

Conferinţa s-a dorit a fi un manifest pentru recâştigarea spaţiului public urban timişorean. În cadrul acestei prime ediţii au stat laolaltă specialişti provenind din domenii diverse, reprezentanţi ai autorităţilor şi ai societăţii civile, care au dezbătut în mod direct sau indirect ubiecte de de actualitate, ‘fierbinţi’. Cel mai important aspect al conferinţei l-a constituit dialogul ca instrument de bază în obţinerea de răspunsuri benefice pentru politicile spaţiului public urban, din Timişoara şi nu numai, promovând astfel colaborarea şi diversitatea profesională, demonstrând în acelaşi timp complexitatea subiectului luat în discuţie.

Asociaţia Peisagiştilor din România – AsoP, Filiala Teritorială Vest, Ordinul Arhitecţilor din România (OAR), Filiala Teritorială Timiş şi Registrul Urbaniştilor din România (RUR), Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest au avansat urmare a acestei conferinţe, redactarea unui document comun care se adresează tuturor categoriilor de actori urbani de care depinde calitatea spaţiului public. Scopul acestei declaraţii este de a crea o platformă de colaborare profesională şi interdisciplinară în Timişoara (dar extinsă şi la nivelul altor localităţi, judeţe, regiuni) care va rămâne deschisă întregii comunităţi. Finalitatea aplicării continue a acesteia trebuie să se regăsească în calitatea spaţiului urban, care este una din condiţiile fundamentale ale calităţii vieţii.

înapoi