Ediția 2018

despre

tematica

structura

despre

Ediţia din 2018 a conferinței Spațiul public. #3. [+/-] VEGETAȚIE continuă seria conferințelor anterioare: #1. Resursă [NE]LIMITATĂ (2013) și #2. Infrastructuri [ECO]LOGICE (2014), și va aborda ca tematică MANAGEMENTUL VEGETAȚIEI URBANE. ARBORII, concentrâdu-se asupra administrării spațiilor verzi (a rețelelor locale de spații verzi), cu o atenție deosebită acordată vegetației arboricole (arborii) în spațiul public, care are și cel mai mare impact asupra microclimatului și ecosistemului local, cu rol și beneficii multiple, complexe.


tematică

O realitate actuală a orașelor din România este creșterea accelerată a nevoii de terenuri construibile, atât pentru sectorul industrial și rezidențial, cât mai ales pentru infrastructura publică (căi de circulație, culoare tehnologice etc). Aceeași realitate ne arată și că, de regulă, primele care cad victimă acestor politici publice sunt spațiile verzi (datorită poziției lor privilegiate, dimensiunilor etc), toate acestea conlucrând la o reducere considerabilă a suprafeței și a calității acestora (ex. intervenții radicale în coronamentele arborilor din aliniamentele stradale /defrișare), cu rezultate dintre cele mai negative pentru sănătatea populației. Astfel, fără o viziune urbanistică de ansamblu, coerentă și integrată, spațiul verde public devine tot mai sărac, impropriu rolului și funcțiilor pe care ar trebui să le aducă în beneficiul cetățenilor, mai mult, transformându-le în spații sterile, inestetice, generatoare de poluare, o sursă reală de îmbolnăvire a participanților la viața orașului.

Practicile defectuoase aplicate vegetației urbane sunt frecvent întâlnite în administrarea rețelelor locale de spații verzi, și au condus de-a lungul timpului la afectarea iremediabilă a unui număr considerabil de arbori (structural și funcțional), generând un impact major asupra sănătății publice, și implicit a esteticii urbane. Astfel, informarea și educarea de specialitate în direcția prevenirii pe termen scurt, mediu și lung (strategii) a practicilor eronate asupra vegetației urbane este imperios necesară.

XXL. Viziuni urbanistice. Cercetare și planificare.

Problemele secolului al XXI-lea influențează mediul înconjurător natural și creat, fie că trăim în urban sau rural, unde schimbările climatice determină modificări directe la nivelul microclimatelor și biodiversității, și implicit asupra stilului nostru de viață, iar migrația populației creează conflicte și inegalități economice. Pentru prima dată în istorie, mai mult de o jumătate din populația planetei trăiește în orașe, ceea ce provoacă fără precedent societățile și perturbă relația noastră cu mediul natural și semi-natural. Spațiul verde urban ca exponent al naturii este indicatorul principal în evaluarea infrastructurii verzi (green infrastructure), adică a elementului cheie în îmbunătățirea calității vieții umane și dezvoltarea durabilă a orașelor. Viziunile contemporane indică preocupări în identificarea unor soluții locale adaptate la fiecare țesut urban. Mai mult, în România cercetările asupra infrastructurii verzi indică un management viciat de viziuni perimate și practici eronate în administrarea spațiilor verzi, de multe ori asociate cu o lipsă de instrumente specifice.

XL. Politici administrative.

Autoritățile administrației publice locale și centrale, reprezintă actorul principal în managementul spațiului public, având obligativitatea formulării și implementarea politicilor locale, pe baza unor instrumente specifice de planificare, monitorizare și întreținere. Din această perspectivă, invitații noștri ne vor expune punctele strategice în ceea ce privește viziunile de dezvoltare urbană și a tendințelor actuale, principii și priorități strategice în elaborarea politicilor locale pe spațiul public (strategii), precum și bunele practici în administrația locală, modele de dezvoltare, concursuri ș.a.

L. Practici ale platformelor profesionale (AsoP, OAR, RUR etc.).

Corpurile profesionale competente în planificarea mediului urban, fie că sunt din domeniul peisagisticii, arhitecturii și urbanismului sau a științelor inginerești sunt tot mai vizibile în spațiul public, dorind a fi un partener de dialog, în special, cu autoritățile administrațiilor locale și naționale. Pe de altă parte, promovarea și coordonarea operațiunilor și a schimburilor de bune practici sunt unul din scopurile acestor organisme, devenind, astfel, și agenți implicați în problemele „cetății”, având un rol transformator care poate produce efecte emergente. În câteva exemple, din experiența practicienilor ne vor fi indicate acțiunile și nivelul de implicare a asociațiilor profesionale în asigurarea de spații publice de înaltă calitate.

M. Standarde de calitate a materialului vegetal.

Pregătirea materialului săditor încă din pepinieră, cu scopul obţinerii unui schelet al arborelui cât mai estetic sau a unei forme sau dimensiuni optime pentru arbori, al stabilirii unui echilibru între ramurile coroanei şi al stabilirii înălţimii maxime în timp, la locul definitiv de plantare reprezintă un proces extrem de important, de care va depinde integritatea arborelui matur cât și garanția obținerii de beneficii din partea acestora, îndeplinindu-și astfel funcția (rolul) la nivelul orașului.

S. Vegetația urbană. Practici de gestionare.

Procesul de gestionare a vegetației din mediul urban trebuie să asigure un mediu propice de viață și o dezvoltare adecvată pentru toate palierele fondului vegetal: arbori, arbuști și plante acoperitoare de sol. În cadrul acțiunilor de admistrare a spațiilor verzi, întreținerea propriu-zisă a vegetației reprezintă o etapă extrem de importantă în dezvoltarea adecvată și menținerea integrității plantelor. Întreținerea fondului vegetal trebuie să fie realizată în concordanță cu caracteristicile fiecărei specii și cu palierul vegetal sau elementul compozițional (aliniament, grup, masiv, gard viu, peluza, pajiște, etc.).

structura

EXPOZIȚIE TEMATICĂ. Exemple de bună practică.

CONFERINȚĂ, va aborda teme specifice, grupate în ordinea dimensiunii lor dar și a impactului acestora la nivelul managementului urban:

ATELIERE PRACTICE - Metode și tehnici de întreținere a arborilor

O introducere în practica întreținerii vegetației: lucrări aplicate coronamentului (tăieri de formare, întreținere, regenerare), lucrări de profilaxie (diagnoză, tomografie, tratamente), lucrări de tutorare și ancorare, etc. cât și de protecția arborilor în contextul șantierelor și în proximitatea rețelelor edilitare (ex. electrice, de gaz, apă etc.) ș.a..