Despre

despre conferinta

despre asop vest

despre conferinte
conferinta-spatiul-public

Conferinţele Spaţiul public, iniţiate de Asociaţia Peisagiştilor din România – AsoP, Filiala Teritorială Vest în anul 2013, îşi propun să aducă laolaltă specialişti din domenii diverse (care influențează direct și constant calitatea spațiului public și implicit a calității vieții, sănătății și siguranței publice), reprezentanţi ai autorităţilor publice locale și naționale (gestionari principali ai domeniului public), ai organismelor profesionale (ASOP, OAR, RUR ș.a.) şi ai societăţii civile, pentru a dezbate în mod direct, subiecte de interes general cât şi specifice.

Cel mai important aspect al conferinţelor Spaţiul public îl constituie dialogul, ca instrument de bază în identificarea de soluții locale pentru politicile spaţiului public, promovând astfel colaborarea şi diversitatea profesională.

Evenimentul are o dimensiune publică – conferinţa, atelierele de lucru cât şi expoziţia fiind deschise tuturor celor interesaţi. Miza este transmiterea înțelegerii oraşelor şi a spaţiului public implicit ca spaţiu multivalent, al posibilităţilor nedeterminate, democratice - un spaţiu polemic.

Conferința vine în completarea unei strategii și viziuni mult mai cuprinzătoare, inițiate la nivel național de Asociația Peisagiștilor din România – AsoP, prin care se dorește (in)formarea de specialitate a tuturor actorilor spațiului public.

despre asop vest
asop-vest

Asociaţia Peisagiştilor din România – AsoP, Filiala Teritorială Vest a fost înfiinţată în 2013 ca un firesc în dezvoltarea Asociaţiei, alături de Filiala Teritorială Bucureşti-Ilfov (2008) şi Filiala Teritorială Nord-Vest (2014), cu scopul de a susține activitățile Asociației Peisagiştilor din România – AsoP și a obiectivelor acesteia la nivel local, regional, național și internațional.

Obiectivele și activităţile Filialei pentru atingerea scopului propus sunt următoarele:

  • Menţionarea şi recunoaşterea ocupaţiei de „peisagist” în Clasificarea Ocupaţilor din România (COR) alături de elaborarea unui standard de practică profesional şi a unui plan tarifar unic pentru serviciile specifice;
  • Informarea societăţii civile şi a ramurilor profesionale adiacente asupra importanţei şi contribuţiei arhitecturii peisajului în conservarea, dezvoltarea şi armonizarea peisajului natural şi construit;
  • Promovarea activităţilor educative, de cercetare, expertiză şi consultanţă în arhitectura peisajului, protecţiei mediului şi a dezvoltării durabile.
  • Promovarea profesiei prin intermediul organizării de conferinţe, seminarii, colocvii, cursuri pe diferite tematici şi grade de pregătire profesională, comunicări ştiinţifice, şcoli de vară, schimburi de experienţă şi/sau participarea la cele organizate de alte entităţi, în ţară şi/sau străinătate;
  • Stabilirea şi întărirea legăturilor cu diferite instituţii de învăţământ, organizaţii, fundaţii, asociaţii şi societăţi, publice şi private care acționează în domenii de interes comun ş.a.

Din dorinţa de a se implica activ în reprezentarea profesiei la nivel european şi de colaborare cu profesioniştii din alte ţări, dar şi pentru a dezvolta şi legifera o profesie puternică la nivel naţional, AsoP participă constant la Adunările Generale ale Federației Internaţionale a Arhitecților Peisagişti (IFLA), Regiunea Europeană (IFLA Europe), organizate la sediul din Bruxelles, 2009 reprezentând un an important în reușitele AsoP, fiind invitată să devină membru cu drepturi depline a Federației.

Un mare câştig pentru AsoP şi totodată pentru România a fost nominalizarea şi alegerea în cadrul Adunării Generale IFLA Europe (Berlin 2013) a delegatului permanent AsoP în funcţia de Vicepreşedinte Practică Profesională (VpPP) IFLA Europe pentru un mandat de doi ani (2014 - 2015).

În anul 2011 AsoP devine membră a CIVILSCAPE, asociaţie internaţională de organizaţii ale societăţii civile (ONG) care dedică activitatea lor protecţiei peisajului, managementului şi planificării acestuia, conform prevederilor ‘Convenţiei Europene a Peisajului’ (Florenţa, 20 octombrie 2000) în a cărui Consiliu Consultativ are un delegat permanent.

Prin abordarea interdisciplinară, dar şi prin implicarea în studii, proiecte, intervenţii asupra spaţiul verde public şi privat, AsoP îşi propune promovarea avantajelor oferite de edificarea unui peisaj sub directa îndrumare şi supraveghere a specialistului peisagist, pentru a contribui astfel, la îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a mediului înconjurător.